Viziune și misiunea

Viziune

Promovarea unei educaţii moderne, fundamentate pe valori şi principii europene, care asigură elevilor şi profesorilor un climat stimulativ pentru o formare continuă şi le valorifică potenţialul individual, odată cu integrarea în societatea cunoaşterii.

Misiune

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” cultivă excelenţa, valorifică tradiţia şi promovează inovarea, conştientizând ȋnsemnătatea legăturii strânse cu comunitatea locală, dar şi importanţa dezvoltării europene, într-un climat stimulativ intelectual şi creativ pentru elevi şi profesori.

Se recunoaşte necesitatea unui management eficient al tuturor resurselor instituţiei şi ne asumăm misiunea de a optimiza constant oferta educaţională în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinând cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor

 Se urmăreşte caracterul instructiv prin încurajarea unui stil didactic deschis, formativ dar şi informativ, care dezvoltă personalităţile elevilor aflaţi în formare, devenind deschişi, asemenea societăţii care se schimbă. Elevii, ca parteneri activi în educaţie, trebuie să se responsabilizeze şi să se integreze pe piaţa muncii. În contextul unei societăţi cu deschidere spre lume, elevii şi profesorii colegiului iniţiază şi se implică în proiecte naţionale şi internaţionale.

Partenerii educaţionali ai colegiului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou, iar în continuare aceste grupuri de interes îşi vor asuma misiunea noastră.

Unitatea noastră şcolară îşi propune:

– formarea şi consolidarea deprinderilor, abilităţilor şi competenţelor care contribuie la încadrarea absolvenţilor în câmpul muncii la nivel european;

– crearea unui cadru propice dezvoltării şi stimulării intelectuale a personalului didactic;

– asigurarea pentru elevi a unui nivel intelectual, etic şi civic de tip universal;

– formarea de convingeri şi deprinderi care să facă posibilă încadrarea elevilor în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Front view of schoolkids with schoolbags running in hallway of elementary school
Front view of schoolkids with schoolbags running in hallway of elementary school