Transfer elevi

2024

Calendarul de desfăşurare a transferul elevilor, sesiunea 2024, pentru anul şcolar 2024-2025, astfel:

  • Perioada de depunere a documentaţiei aferente transferului: 25.06-05.07.2024;
  • Analiza şi aprobarea/respingerea în Consiliul de administraţie a cererilor de transfer în vederea susţinerii examenelor de diferenţă: 11.07.2024
  • Afişarea rezultatelor cu cererile admise în vederea susţinerii examenelor de diferenţă: 12.07.2024
  • Susţinerea examenelor de diferenţă: 02-04.09.2024
  • Şedinţa Consiliului de administraţie pentru validarea examenelor de diferenţă: 05.09.2024
  • Afişarea rezultatelor finale cu elevii admişi pentru transfer în anul şcolar 2024-2025: 06.09.2024