Proiecte europene

DOTAREA COLEGIULUI NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZACU UN LABORATOR INTELIGENT (”SMART LAB”), IN VEDEREA CRESTERII CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL

 

INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

Numărul apelului de proiecte

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”

Pilonul

Pilonul VI. Politici pentru noua generație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României.

Componenta

Componenta C15: Educație

Reforma

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Investiții

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Documente pentru achiziție

1. Anunt publicitar si Caiet de sarcini- echipamente tehnologice si servicii de conectare;

2. Formulare pentru ofertanti_echipamente

3. Anunt publicitar si Caiet de sarcini- software si continut educational

4. Formulare pentru ofertanti-softuri