Lista informaților de interes public

Lista informatiilor de interes public pe care le comunica CNAIC

Conform art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public documentele, informatiile de interes public pe care Colegiul  Național ”Alexandru Ioan Cuza” are obligația să le comunice sunt următoarele:

Lista informatiilor de interes public pe care le comunica CNAIC

Conform art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public documentele, informatiile de interes public pe care Colegiul  Național ”Alexandru Ioan Cuza” are obligația să le comunice sunt următoarele: