Istoric

Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” Focşani a fost înfiinţat în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi îşi datorează existenţa Legii Instrucţiunii Publice, din 25 noiembrie 1864, care la articolul 61 prevedea înfiinţarea şcolilor de fete la oraşe şi sate. În efectul acestor măsuri, în ziua de 6 septembrie 1889 se inaugurează Şcoala secundară de fete din Focşani, instituţie ce avea să devină, peste ani, Liceul şi, mai apoi, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” – Focşani. Anul 1921 îi aduce recunoaşterea ca Şcoală publică prin ordinul nr. 126689 şi tot atunci se alege primul comitet al Şcolii secundare de fete de gradul al doilea, şcoală cu finanţare mixtă, cheltuielile fiind o perioadă suportate de Comitetul Şcolar. Abia în 1925 statul preia integral finanţarea şcolii, ce avea în acel moment şi clase gimnaziale şi de liceu. Din 1928 devine Liceul de Fete. Numele de „Alexandru Ioan Cuza” a fost dat instituţiei în 1958, pe atunci Şcoala Medie mixtă, pentru ca abia în 1965 să se impună denumirea de Liceul „Alexandru I. Cuza”. Din 1990 a devenit Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, transformat în 1999-2000, ca o recunoaştere a valorii sale, în Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”.

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Focşani este prima unitate de învăţămant vrânceană care a fost desemnată în 2007 „Şcoală europeană”, iar în 2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului acordă colegiului, pentru excepţionala activitate desfăşurată timp de 121 ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor şi pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii actului educaţional, „Diploma de excelenţă instituţională”.