În atenția părinților – Extras din OMEC 5487 si MS1494 din 31 august 2020