Diseminare rezultate curs ”Educatie Globală și Educație Media, elemente esentiale in predarea contemporană”