Plan de școlarizare aprobat

Gimnaziu – 2019-2020

Filieră/
Profil/
Specializare
Total V VI VII VIII
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
Total gimnaziu zi 8 228 2 56 2 62 2 53 2 57
Liceu – 2019-2020
Filieră/
Profil/
Specializare
Total IX X XI XII
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
Total liceu zi 24 689 6 170 6 174 6 167 6 178
Teoretic 24 689 6 170 6 174 6 167 6 178
total real din care: 16 457 4 113 4 114 4 109 4 121
Matematică – informatică 8 229 2 57 2 57 2 51 2 64
Științe ale naturii 8 228 2 56 2 57 2 58 2 57
total uman din care: 8 233 2 57 2 60 2 58 2 58
Filologie 4 110 1 28 1 29 1 27 1 26
Științe sociale 4 123 1 29 1 31 1 31 1 32