Secretariat

În contextul stării de urgență/alertă și a reglementărilor în vigoare privind igienizarea, programul de lucru al compartimentului secretariat poate suferi modificări. Orice modificare a programului se va regăsi ca anunț în secțiunea noutăți a siteului.

Program de lucru – Compartimentul secretariat
LUNI – VINERI: 08:00 – 16:00

Program de lucru cu publicul și elevii
LUNI – VINERI: 12:00 – 14:00

Program de eliberare acte de studii
LUNI – VINERI: 13:00 – 15:00

Documente utile:

  1. Model cerere motivare absente
  2. Model cerere pentru eliberarea adeverințelor
  3. Model cerere decontare transport an școlar 2020-2021
  4. Model cerere alocatie pentru elevii care au implinit 18 ani

Program – Bani de liceu

Legislatie si documente necesare

Cerere tip

Burse

Legislație

Precizări

Acordarea burselor pentru semestrul al doilea, an școlar 2020-2021, se face conform legislației în vigoare (criteriile de acordare aprobate prin ordinul 5576/2011 cu toate modificările ulterioare)

Bursele de merit pentru semestrul al doilea, an școlar 2020-2021, se acordă  în baza medie semestrului I, îndeplinind următoarele criterii:

  • pentru elevii de gimnaziu media semestrului I să fie 10
  • pentru elevii de liceu
    • media la purtare 10;
    • bursele se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor semestrului I, în limita numărului de burse care va fi stabilit prin hotărârea Consiliului Local Focșani

Acordarea burselor de ajutor social pentru semestrul al doilea, an școlar 2020-2021, se realizează în baza cererii și a dosarului cu acte doveditoare (obținute de la primărie și ANAF), ce se vor depune la secretariatul unității de învățământ până cel târziu la data de 19.02.2021. Dosarele vor conține actele prevăzute la art. 13 din ordinul 5576/2011.

Articolul 13. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.(la 20-09-2019, Litera a) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.085 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 20 septembrie 2019 )
b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Articolul 15 (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii.”